Hur många hundar får man ha?

Hej, Hur många hundar får man ha stadigvarande (dvs dygnet runt)i en fastighet? Gör det någon skillnad om de har olika ägare? undrar Carolina

Hundjuristens svar

Hej. Det finns vissa begränsningar i antalet hundar per hushåll. I vissa fall kan det behövas tillstånd om man har fler hundar, normalt fler än 10 stycken. Här kan du hitta information om vad som gäller: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hundarochkatter/tillstandforverksamhetermedhundochkatt.4.207049b811dd8a513dc8000452.html

Med vänlig hälsning

Jane Stenius
Hundjuristen
www.hundjuristen.se

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.