Tvist angående fodervärdsavtal katt

Spread the love

Hej!
Vi har köpt en honkatt (tidigare halvfodervärd) av en lokal uppfödare och katten har fått två kullar. När vi fick hem katten efter sista kullen skrev vi på ett kontrakt att katten ska kastreras innan ett visst datum. I samband med hemkomsten visade katten upp sjukdomstecken och efter ett veterinärbesök trodde dom det berodde på en infektion i luftvägarna och de avrådde från kastrering inom den närmsta månaden.
Efter att vi berättat det för uppfödaren vill hon att vi ska gå till en annan vetrinär som skulle kunna utföra kastreringen ändå. Vi vill absolut inte göra detta innan katten är frisk men nu vet vi inte hur vi ska lösa det med kontraktsfrågan då uppfödaren inte vill flytta fram sista datum för kastrering.
vad kan vi göra?
Mvh
Jonathan

Hundjuristens svar:

Hej,
ett villkor som inskränker äganderätten anses normalt sett vara oskäligt och kan vid tvist ogiltigförklaras av domstol. Mitt råd till er är att avvakta med kastrering tills ni anser att det är lämpligt. Uppfödaren kan inte tvinga er att ta katten till en annan veterinär, än mindre att kastrera katten när den är sjuk.
Om uppfödaren anser att ni bryter mot avtalet så får denne stämma er inför domstol för avtalsbrott.

Med vänlig hälsning
Jane Stenius

Hundjuristen
www.hundjuristen.se
070-818 17 22

Bookmark the permalink.

Comments are closed.