Vem har rätt till hunden?

Spread the love

Hej. Min son har sedan januari tagit hand om en hund på heltid. (Blandras pitbull/amstaff). Ägaren, som han inte känner, hade lämnat hunden för övertagande till person som sedan inte hade möjlighet att ta hand om den. Därför flyttades den till min son. Ägarna har nu sökt den första personen men ej fått tag på henne, för att, vad jag tror ta tillbaka hunden. De har tydligen även polisanmält henne för stöld.
Nu har de fått kontakt med oss och önskar tillbaka hunden. Min son har i god tro tagit hand om hunden och räknade med att han skulle få behålla den. Det har gått mer än ett halvår. Vad gäller juridiskt? Om han måste lämna tillbaka den bör han väl kunna kräva ekonomisk ersättning och i så fall hur mycket?
Jag har hittat tidigare ägaren på Facebook och där finns en anteckning om att personen skulle ”ta över” hunden.
Hoppas på snar återkoppling

Hundjuristens svar

Hej,
frågan är vad det finns för avtal mellan sonen och den som lämnade hunden till honom. Avtalades det – muntligt eller skriftligt – att han skulle få hunden? I så fall ska han stå fast vid detta och behålla hunden. Den tidigare ägaren får i så fall stämma mellanhanden för avtalsbrott. Har den tidigare ägaren lämnat ifrån sig hunden så kan det aldrig röra sig om stöld, så en sådan polisanmälan blir i så fall helt verkningslös.
Om sonen ändå skulle välja att lämna hunden till den första ägaren torde han kunna kräva ersättning för hundpassning. Normalt schablonbelopp som brukar användas är 250 kr/dygn i så kallad pensionatskostnad, plus ersättning för faktiska kostnader som han har haft under den här tiden. Då kan han kvarhålla hunden som säkerhet för betalning.
Sonen är välkommen att höra av sig till mig på info@hundjuristen.se.

Med vänlig hälsning
Jane Stenius
Hundjuristen
www.hundjuristen.se
070-818 17 22

Bookmark the permalink.

Comments are closed.