Fodervärdkontrakt vem äger hunden?

Spread the love

Hej.
Jag har en vän som ingick i ett fodervärdkontrakt, han står som ägare på hunden och avtalet var att dom skulle ha hunden tills min vän kom på fötter igen, men nu när han vill ha hunden tillbaka påstår dom att dom betalat för hunden och vill behålla honom. Min vän säger att han inte fått varken några pengar eller skrivit på något kontrakt. Och dom som är fodervärdar påstår att dom ska behålla hunden även fast dom vet att detta gått fel till. Polis är kontaktad men dom säger att det inte är något polisiärt ärende och att dom inte kan hjälpa till. Nu står han här förtvivlad och saknar sin bästa vän. Han är beredd att ta detta längre och vad vi kommit fram till så får vi ta detta till rätten så äganderätten får provas, och om dom inte kan bevisa att dom betalat hunden till honom så borde min vän få rätt. Men vi vill såklart veta mer. Är detta något du kan hjälpa till med ? Mvh vän till en förtvivlad hundägare

Hundjuristen svar:
Hej,
Jag antar att det inte är ett fodervärdsskap utan någon form av inackordering eller liknande? Här finns ju många variabler att räkna in, men främst – vad stipulerades i det första avtalet, som du kallar för fodervärdsavtal?
Polisen har – som de redan har meddelat – ingenting med detta att göra, eftersom det är en rent civilrättslig sak.
Du säger också att din vän ”står som ägare” på hunden. Var står detta menar du? Det finns inget register som bevisar ägande, som med bilar. Det är avtal som gäller som gäller för att bevisa vem som äger en hund. Precis som en vanlig soffa.

Vill din vän ta saken vidare till domstol så får gen vara beredd på vilka kostnader detta kan medföra. Det är dessutom så att den som påstår något är den som har bevisbördan. Det är således din vän som ska bevisa vad för avtal parterna har ingått och styrka att hunden inte har bytt ägare.

Med vänlig hälsning, Hundjuristen

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.